Онцлох бараа

ДУУССАН

Агаар чийгшүүлэгч

Агаар Чийгшүүлэгч 3.5л /#3125/

 100,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 65,000
 80,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3

Хөлд оруулагч, Xөтлөгч

Хөлд Оруулагч – v.2 /#1146/

 90,000
 900,000
 320,000

Хямдралтай бараа

-30%
 28,000
-30%
 1,960,000
-30%
 42,000
-30%
 3,500

Шинэ бараа

Гоо сайхан

SUDOCREM – v.2 /#1013/

 36,000

Хувцас - Хүүхдийн

Трусы хүүхэд 1ш 1-12 нас /#5139/

 6,000

Хичээлийн хэрэгсэл

Цэх суулгагч /#2057/

 20,000

Майк, Футболк

Майк 1-12 нас /#5117/

 9,000

Хувцас - Хүүхдийн

Унтлагын хувцас – Frozen /#5128/

 35,000

Хичээлийн хэрэгсэл

Бугуйн цаг Хүүхэд /#11016/

 8,000

Майк, Футболк

Майк 1-4 нас /#5137/

 9,000
 65,000
 65,000

Эрүүл мэнд

Хичээлийн хэрэгсэл

Цэх суулгагч /#2057/

 20,000
 75,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 40,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 95,000

Эмчилгээний Суудал

Суудал Эмчилгээний – v.2 /#2042/

 50,000

Эмчилгээний Суудал

Суудал Эмчилгээний – v.1 /#2041/

 85,000

Эмчилгээний Суудал

Суудал Эмчилгээний – v.3 /#2043/

 30,000

Жирэмсний хувцас

Жирэмсэн, төрсөн ээж, нярай

Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 55,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 100,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 45,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 70,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 70,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 55,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 30,000

Хүүхэд, нярай

Гоо сайхан

Тоглоом

Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 20,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 12,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 10,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4

Тоглоом

Ном загас 0+

 18,000
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
 20,000
ДУУССАН
 18,000