Битүү тор Gh.1 – Хаяавчтай гурвалжин – (Ялаа шумуулнаас хамгаалах тор)

 60,000

Битүү тор Gh.1 – Хаяавчтай гурвалжин – (Ялаа шумуулнаас хамгаалах тор)

 60,000