Бүх 3 үр дүнг харуулж байна

Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 40,000
-30%
 42,000
-20%
Color1Color1
Color2Color2
Color3Color3
Color4Color4
 64,000