Бүх 4 үр дүнг харуулж байна

 35,000
НогоонНогоон
ХөхХөх
ЦагаанЦагаан
Цайвар ягаанЦайвар ягаан
ШарШар
 45,000 65,000