Битүү тор Gh.2 – Хаяавчтай гурвалжин – (Ялаа шумуулнаас хамгаалах тор)

 55,000

Битүү тор Gh.2 – Хаяавчтай гурвалжин – (Ялаа шумуулнаас хамгаалах тор)

 55,000