Битүү тор Dh.2 – Хаяавчтай Дөрвөлжин – (Ялаа шумуулнаас хамгаалах тор)

 75,000

Битүү тор Dh.2 – Хаяавчтай Дөрвөлжин – (Ялаа шумуулнаас хамгаалах тор)

 75,000